Seven-HRS forstår kompleksiteten og utfordringer den maritim næringen står ovenfor. Vi ønsker å hjelpe, ved å effektivisere og modernisere deres HR-prosesser. 
Seven-HRS utvikler løsninger for næringen basert på 3 grunnprinsipper: Brukergrensesnitt - Effektivisering - Kostnadsbesparende
 
Løsninger:
 
- Ansattportal
- Crewplann
- Kurs & Kompetanse
- Internasjonal lønns kjøring/ Crewpay-roll
- Rapportering/ business intelligence
- Reisemodul 
- Onboard smart system
- Internkommunikasjon 

© 2017 Seven-HRS AS